szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Tatabánya történelmi olvasókönyve II. kötet

Tatabánya történelmi olvasókönyve II. kötet
 
2004-ben látott napvilágot Gyüszi László most megjelent kötetének első darabja, a Tatabánya történelmi olvasókönyve című forrásgyűjtemény első része (Ism. Téka Téma 2005. 2. sz.). A várossá nyilvánítás 60. évfordulójára elkészült az olvasókönyv második kötete, amely a bányászat kezdetétől 1956-ig tekinti át a város történelmét, közöl forrásszemelvényeket, képi dokumentumokat, adatokat. Célja és munka-módszere hasonló az első kötetéhez. Kronológiai sorrendben tárja elénk részben a még is-meretlen, részben más munkákban már megjelent dokumentumokat.
Az első fejezet A Tatai medence ipari tájjá változik címmel bemutatja, miként vált ez a csendes, mezőgazdasági vidék a helyi „ipari forradalom” következtében zajos, gyárkémények és aknatornyok szabdalta látképet mutató ipari területté. Az életmód változását, az ott-honkultúra milyenségét, a korabeli szociális ellátottságot Fűrészné Molnár Anikó és dr. Ravasz Éva forrásközlései alapján ismerteti. Plasztikusan érzékelteti egy bányászcsalád életét egy önéletrajz jellemző részeivel. Szélesen értelmezi az életmód fogalmát, így kitér az akkor még élő bányász hagyományokra. Gyüszi László e fejezetben több sajtóanyagot is használ, értékelve hitelességüket, felhívja a figyelmet a más jellegű forrásokkal való egy-bevetés fontosságára. Az egészségügy ismertetésénél megjegyzi, hogy a bányatelep helyzete jobb az országos átlagnál, de a szomszédos falvak, elődközségek ellátottsága megoldatlan.
Mozgalmas és zavaros idők kora került a második fejezetbe. Világháború, sztrájkok és forradalmak, a korábbi gyors fejlődés ellenére szegénység, társadalmi elégedetlenség, bér-mozgalmak, kommunista és szociáldemokrata szervezkedések, gyermekmunka jellemzi a kort. Itt is törekszik az „emberi sors”, az élet-mód bemutatására. Kilenc forrás foglalkozik a Tanácsköztársasággal. A háborús években épült Népház kezdetéről kevés az anyag, ezért is fontos az itt közölt cikk. A későbbi bányász-nap alapjául szolgáló 1919. szeptember 6-i csendőrsortűz reális, értékelő bemutatását is több forrás révén világítja meg. Jó fejezetlezárás A tatabányai jegyző jelentése a Tanácsköz-társaság alatti eseményekről című anyag beválogatása.
A harmadik fejezet a Horthy korszak gazdasági nehézségeit és az ezek nyomán kiéleződő társadalmi feszültségeket foglalja össze. Továbbra is sok korábbi forráskiadást használ, de például a munkásmozgalom két évtizedét újabb személyes visszaemlékezéssel toldja meg a már említett szemléletformálás jegyében. Szemelvényei között korabeli cikkek is szerepelnek, így a kormányzó 1930-as helyi látogatásáról, az 1935. évi bányaszerencsétlenségről, a helyi munkásjóléti intézményekről. Közli a Tatabánya és környéke az 1930-as években című, a Tata-Tóvárosi Híradóban megjelent tudósítást. Szemléletformáló jelentőségű a Magyary Zoltán és Kiss István által jegyzett Ténymegállapító tanulmány (1939) vonatkozó részeinek idézése. Itt ismét tudományos alapokon, történelmi szükségszerűségként vetődik fel a bányaközségek várossá egyesítésének gondolata. Tudjuk, hogy a MÁK Rt. nem támogatta, hogy az ekkorra együttesen már több tízezres lélekszámú községek lakosa-inak igényeit városi szinten elégítsék ki. Mint-egy ezt igazolja Vida Jenő vezérigazgató levele az esztergomi tanfelügyelőséghez, amelyben közli, hogy a MÁK Rt. által fenntartott elemi magániskolák esetében nem kívánnak 7. és 8. osztályokat szervezni. Magától értetődően újak, és így a korábbi képet árnyalóak a revíziós hangulatot, ennek a politikának a helyi hatásait leíró részek. A második világháború helyi vonatkozásaiból kevesebbet válogat, ezt az időszakot részletesen tárgyalja a helyi levéltár kiadványa: Tatabánya a 2. világháborúban. Dokumentumok és tanulmányok. Levéltári füzetek 9. (2006).
Az olvasókönyv negyedik fejezete A bánya-községek várossá egyesülése, a diktatúra ki-alakulása és válsága folytatja a már korábban felvetett témákat. Bánhidai harcok az erőmű körül egy szemtanú visszaemlékezése alapján, háborús károk, a Nemzeti Bizottság első ülése a békés átmenet felé közelítő helyzet leírása. Az ellátási nehézségek, a bányák helyzetéről, a széntermelés alakulásáról, a bányák államosításának várható nehézségeiről a gazdasági helyzetet ábrázolják. Az életmód látványos változását Fűrészné és a „Magyary-Kiss” korábbi forrásközléseinek folytatása és Germuska Páltól a szociális helyzetet leíró szemelvény mutatja be.
Közigazgatás-történeti részek: a várossá nyilvánító belügyminiszteri rendelet, az alakuló városi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, valamint a városi tanács megalakulásáról szóló rész. A város fejlődése szempontjából kulcsfontosságú történelmi visszaemlékezést tartalmaz Kiss István: A tatai medence városi tájjá alakulása (1978) című munkája vonatkozó részeinek közlése.
A korszak légkörét jellemzik a vörös hadsereg számára történő beszolgáltatás, a diktatúra kialakulása és a helyi 1956-ról szóló szemelvények. Korfestő hangulatúak a Gál Istvánhoz írt nyílt levél, illetve a Rákosi elvtársnak tett ígéretüket nem tudták teljesíteni című források. Eddig még nem közölt visszaemlékezés Smudla Mihályné Üldöztetésünkre emlékezem című, a Honismereti Szövetség pályázatára 1990 után készült memoárja.
Oktatástörténeti szemelvények mutatják be a gimnázium alapítását, a Péch Antal Bánya-ipari Aknászképző Technikum első lépéseit volt tanárának visszaemlékezésével. Több mint fél évtizedes kutatómunka eredménye a Tatabánya történelmi olvasókönyvének két kötete.
(Tatabánya történelmi olvasókönyve II. Bányászat, ipar, urbanizáció A XX. században. – Tatabánya 2007.)
Dr. Horváth Géza

2008.06.09. 09:49
   Regio Regia magazin


150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás