szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A megye pedagógusait köszöntötték

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat harmadik alkalommal rendezte meg megyei pedagógusnapi ünnepségét. Pénteken délelőtt az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskola Dísztermében köszöntötte a megyében tevékenykedő, valamint nyugdíjba vonuló pedagógusokat, az Arany Katedra, Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben és Színes diplomában részesülőket Agócs István a megyei közgyűlés elnöke.

Június első vasárnapja pedagógusnap, mely napon immár 53 éve köszöntjük a fiatalok tanításán, nevelésén fáradozó tanárokat, nevelőket. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat harmadik alkalommal rendezte meg megyei pedagógus napi ünnepségét, melynek idén az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskola adott otthont. A megyében tevékenykedő, valamint nyugdíjba vonuló pedagógusokat Agócs István a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Arany Katedra kitüntetést egy, Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést öt, Színes diplomát két pedagógus vehetett át a megyegyűlés elnökétől. Kerti Katalin alelnök kilenc nyugdíjba vonuló pedagógus számára nyújtotta át fáradhatatlan munkája elismeréseként a köszönet virágait.
Arany Katedra kitüntetésben részesült Kovács Istvánné a tatai Általános Iskola igazgatója:
Kovács Istvánné 1964-ben szerzett tanítói diplomát. Frissdiplomásként Naszály községben kezdett tanítani, ahol 7 évig oktatta-nevelte az alsó tagozatos gyermekeket. Az átlagon felüli szociális érzékenységgel bíró pedagógus 1971-ben kérte áthelyezését az akkor önállóvá váló tatai „Kisegítő Iskolába”. Jelenleg ennek az intézménynek az igazgatója. 1975-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán az oligofrén-pedagógiai tanári diplomáját vette át. A pedagóguspályán eltöltött 40 év alatt többféle beosztásban dolgozott. Pedagógusként, vezetőként sokat tett a fogyatékos gyermekek társadalomba való beilleszkedéséért, elfogadtatásukért. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. Megláttatta a sérült gyermekekben az értéket, az embert. A fogyatékos gyermekek sportját különösen szívügyének tekintette. A hasonló szakmai feladatot ellátó társintézményekkel, az önkormányzatokkal, a gyermekvédelmi intézményekkel jó kapcsolatot alakított ki. A megyei pedagógiai intézet megbízásából a tatai kistérségben a gyógypedagógiai nevelő-oktató munkát szaktanácsadóként segíti. A többségi általános iskolák mellett működő osztályok és az integrált nevelést-oktatást felvállaló iskolák pedagógusai mindig számíthattak eligazító, segítő támogatására. Az Arany Katedra Emlékplakett átadásával a 41 éves pedagógusi, s ezen belül a gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén 34 éve kiemelkedő színvonalon végzett áldozatos munkáját ismerte el nyugállományba vonulása alkalmából a megyei önkormányzat.
Az oktatási ágazatban adományozható szakmai elismerések körében az oktatási miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozhat azoknak a nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, fiatalok oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. Komárom-Esztergom megyében idén 5 pedagógus vehette át az elismerést Agócs István elnöktől:
Eördeghné Szakonyi Gabriella 1995 óra tanít a komáromi Kultsár István Szakközépiskolában. Ezt megelőzően általános iskolában dolgozott, 39 évet töltött hivatásának gyakorlásával. Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen végezte. 2003-ig a matematika munkaközösség vezetője, osztályfőnök, valamint éveken át a diákönkormányzat segítő tanára volt.
Dr. Proczeller Tamásné a komáromi Széchenyi István Közgazdasági- Informatikai Szakközépiskola közgazdász tanára. Szaktárgya tanítását lelkesedéssel, nagy szakmai hozzáértéssel végezte – végzi ma is -, sokszor a tanórán kívüli időben is foglalkozva tanítványai tudásának megalapozásával. Nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a tanulók megértsék a fogalmakat, felismerjék az összefüggéseket, a vizsgált jelenségek kiváltó okait és hatásait, s hogy tudatosan alkalmazzák a gazdasági számításokat.
Nagy Ilona 1974-től a komáromi Móra Ferenc Általános Iskola tanára matematika-kémia, továbbá oligofrénpedagógia és logopédia szakos végzettséggel. Munkája során az iskolai élet szinte valamennyi területén tevékenykedett. Általános iskolai, szakiskolai osztályfőnökként, logopédusként egyaránt helytállt. A gyerekek iránti szeretete mindig példaértékű volt. Türelmével, szakmai felkészültségével kiemelkedő munkát végzett. A Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 32 év pedagógusi pályán eltöltött év után, nyugállományba vonulása alkalmából vette át.
Liszt András a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola mérnök-tanáraként vonul nyugdíjba. Az iskolában hosszú évekig szakmai igazgatóhelyettesként ténykedett. Munkája mellett fontosnak érezte önmaga továbbképzését. Szakmai felkészültségét a növényvédelmi szakmérnöki diploma elnyerésével gazdagította. Megszerezte a mérnök-tanári diplomát, gyarapítva ezzel pedagógiai felkészültségét. Jelentős szakmai publikációi jelentek meg. Széles látókörét és szakmai rátermettségét bizonyítja, hogy igen sok tanfolyamot szervezett és jelentős szerepet vállalt a felnőttképzésben is.
Dr. Szentkirályi Zoltánné agrármérnök 1978-ban kötelezte el magát a mezőgazdasági szakképzés ügye mellett. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában, az akkor új profilt jelentő növényvédő technikusi képzésben vállalt tevékeny szerepet. Először szakmai tantárgyakat, később a számára legkedvesebb tudományt, a biológiát tanította. A rend, a fegyelem, a becsület, a munkára nevelés igénye minden tanári megnyilatkozását átjárta. A tehetséges diákok felismerésének és gondozásának igényét, eredményességét tanúsítják az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken sikerrel szereplő tanítványai.
A tatai Eötvös József Gimnázium nyugdíjas tanárai közül 2005-ben Színes diplomát kap dr. Körmendi Géza és Ádám Sándor.
Ádám Sándor a tatai Eötvös József Gimnázium testnevelő tanára 1955-től. Nyugalomba vonulásáig az iskola és a város sportéletének meghatározó egyénisége volt. Sok neves sportoló, nemzeti válogatott került ki tanítványai közül. Hosszú ideig a Testnevelési Főiskola, majd Egyetem vezető tanára. Számos kitüntetéssel ismerték el rendkívül gazdag tanári, sportszervezői tevékenységét.
Dr Körmendi Géza első diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerezte 1955-ben. 1965-től tanított magyart és történelmet a tatai gimnáziumban, amelynek igazgatója volt 1967-től egészségi okokból történt nyugdíjazásáig, 1983-ig. Pedagógiai munkássága mellett gazdag publikációs tevékenységet folytatott, amit nyugdíjas évei alatt még több könyvvel és cikkel gyarapított. Számos kitüntetése közül a legrangosabb a nemrégen átvett Apáczai díj. Arany diplomáját saját kérésére a tatai gimnázium év végi tantestületi rendezvényén veszi át.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményekből idén nyugállományba vonuló pedagógusok:
·Somogyi Istvánné (Általános Iskola, Tata) tanító
·Koblencz Ferencné (Általános Iskola, Tata) gyógypedagógus
·Litauszki Károlyné (Szabolcsi Bence Zeneiskola, Nyergesújfalu) zongoratanár 
·Csató Béla (Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom) matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
·Halmi Erzsébet (Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet) magyar-történelem-könyvtár szakos tanár
·Csetneki László (Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom) műszaki tanár
·Kishonti Pál (Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom) gépész műszaki tanár
·Cserny Tibor (Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom) szakoktató
·Patonay László (Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom) szakoktató, könyvtáros
Forrás: -kemöh-

2005.06.06. 10:11
   Regio Regia magazin


140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás